Go to Top

XXXI Torneo Cidade de Vigo

Finalizou o Torneo Cidade de Vigo organizado pola A. C. D. Xestas cos seguntes resultados: Primeira Categoría Campión C. P. Cabral Memoria Categoría Feminina Campión C. D’o Lume Memoria Segunda Categoría Campión C. P. A Toxeira Memoria