Go to Top

Asemblea Xeral

O día 27 de febreiro celebrarase a Asemblea Xeral Extraordinaria para a Aprobación das contas da FGP. Convocatoria Asamblea Xeral 1 Balance de situación 2 Pérdidas e ganancias 3 Memoria Simplificada 2015 4 Seguimento Orzamento